Máy là lô công nghiệp Image IS 24120

Mã sản phẩm: IS 24120

Thương hiệu : Image-Thái Lan

Nhà phân phối : Thái Bình