Máy là lô công nghiệp Image IS 18120

Mã sản phẩm : IS 18120

Thương hiệu: Image 

Nhà phân phối: Thái Bình