Máy là lô công nghiệp Image IP 1478

Máy là lô công nghiệp Image IP 1478
Model: IP1478-E
– Nhãn hiệu: IMAGE
– Lắp ráp tại: Thái Lan (linh kiện Mỹ)

Nhà phân phối: Thái Bình