Máy là lô công nghiệp Image IS 14120

Máy là lô công nghiệp Image IS 14120

Mã sản phẩm: IS 14120

Thương hiệu : Image- Thái Lan

Nhà phân phối : Thái Bình