Tủ mát 2 cánh kính Berjaya 2D/DC-S-E

  • Nhiệt độ: +1℃ ~ +6℃
  • Kích thước ngoài: 1260x(710+50)x2060 mm
  • Kích thước trong: 1143 x 595 x 1435 mm
DMCA.com Protection Status